Vår integritetspolicy

 

Hur vi använder cookies

Cookies använder vi för att kunna utvärdera och hålla vår webbplats relevant och funktionell för dig som besöker den. När du använder vår webbplats lagras information via Google Analytics för att vi ska kunna få statistik och information om hur webbplatsen används. Det kan exempelvis vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom skärmstorlek, webbläsarversion, geografisk position och IP-adress.

Hur vi hanterar personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter i första hand direkt från dig som kund eller arbetssökande. Exempel på personuppgifter som vi kan komma att samla in är ditt namn, företag du jobbar på och kontaktuppgifter till dig så som telefonnummer och e-postadress.

Vi kan komma att registrera dina personuppgifter i samband med:

  • Om du kontaktar oss via e-post eller telefon.
  • Vid besök på vår webbplats sker automatisk lagring av cookies, som du själv kan slå av via våra inställningar.

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Vi på NARAI kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även när som helst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss (för kontaktvägar se rubriken Hur du kontaktar oss). Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss eller så kan du höra av dig till datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se).

Du kan, en gång per år kostnadsfritt, erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett s.k. registerutdrag.

Hur du kontaktar oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

NARAI Redovisningsbyrå AB
Gräsgatan 4
118 60 Stockholm

Telefon: 070 – 370 35 33
E-post: nok.narai@gmail.com

Denna policy gäller från och med 2021-01-01.