Villkor för Redovis App

 

Användarvillkor för mobila applikationen

Denna applikation för mobila enheter ”Redovis App” från Narai Redovisningsbyrå AB. Dessa användarvillkor utgör ett avtal mellan dig och Narai Redovisningsbyrå AB. Vänligen läs igenom avtalet noggrant innan du använder denna app. Att bekräfta att du förstår och accepterar avtalet, klickar du på ”Acceptera”.

Detta avtal reglerar din användning av ”Redovis App” genom vilka du kan köpa, få, licensiera eller hyra på innehåll. Innehållet kan erbjudas genom tjänster av ”Redovis App”. Företaget tillåter dig att lägga upp, visa och hämta innehåll som innehåller, utan gränsning, programvaruobjektkod, bilder, artiklar,
videoklipp, kommentarer, information och data som genereras, tillhandahålls via appen som endast för din personliga, icka-kommersiella användning. Användare har rätt att lägga upp all information, dokumentation, filer, bilder och texter när du skapar i tjänsten och inte inkludera något som kan vara olagligt.

Appen, inklusive allt innehåll, skyddas av svensk och internationell upphovsrätt och internationella föredrag. Genom att använda appen förbinder du dig att följa all internationell och lokal upphovsrättslig lagstiftning samt att förhindra otillåten kopiering av innehållet.

Byrån kan när som helst och utan föregående meddelande stänga ner, göra ändringar i, korrigera fel eller utelämnanden i alla delar av appen, göra alla andra ändringar av appen, innehållet och produkterna, programmen, tjänsterna och priserna (i förekommande fall) som finns beskrivna i appen, inklusive tillgången till funktioner i appen. Byrån kan också begränsa vissa funktioner eller tjänster eller begränsa din tillgång till hela eller delar av appen utan föregående meddelande eller
skadeståndsskyldighet. Byrån kan när som helst dra in behörigheten, rättigheterna och licensen ovan, varpå du omedelbart är ålagd att förstöra allt innehåll.

Rutiner för personuppgiftshantering

Syftet är att säkerställa att byrån hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning – GDPR. Alla kunders personuppgifter ska hanteras och omfattas såväl strukturerad som ostrukturerad data.

Byrån har ett tydligt ändamål och laglig grund för varje enskild behandling, att inte senare behandla eller lagra personuppgifter i strid med ändamålet och att vara öppen och transparent i förhållande till den registrerade.

Byrån kommer att hantera kundsuppgifter enligt uppdragsavtalet.

Insamling och användning av personrelaterade uppgifter

Med personuppgifter avses alla uppgifter om en identifierad eller identifierbar fysisk persons förhållanden. Personrelaterade uppgifter är uppgifter såsom för- och efternamn, bostadsadress, privat telefonnummer etc. Dessa uppgifter används för att Narai Redovisningsbyrå AB kan utföra tjänster enligt uppdragsavtalet.

Bolaget kommer inte samla in mera uppgifter än vad som behövs och alla lagrade personuppgifter i bolaget kommer att ha ett tydligt ändamål att vara öppen och transparent i förhållande till den registrerade.

Dina uppgifter lämnas inte vidare till tredje part såvida det inte är nödvändigt för att genomföra avtalet (t.ex. sända e-post via vår e-postleverantör) eller för hantering av betalning (t.ex. bank eller inkassoföretag) eller för att uppfylla bokföringsskyldigheten.

Information, rättelse och radering av uppgifter

Byrån raderar dina personrelaterade uppgifter när de inte längre är nödvändiga för att uppfylla det ändamål som avses med lagringen och inga lagstadgade lagringsskyldigheter talar emot detta.

Du kan utan kostnad begära upplysning om vilka uppgifter som finns sparade hos oss och att uppgifterna rättas eller raderas.